Trung Thanh Coffee hiện đã và đang được sử dụng hầu hết khắp các tỉnh thành Việt Nam. Chúng tôi luôn luôn đặt tiêu chuẩn chất lượng lên hàng đầu.