Công ty Trung Thanh Coffee trực tiếp quản lý vùng nguyên liệu cà phê sạch, không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, không có hóa chất gây hại hoặc chất bảo quản.