Coffee Espresso là phương pháp pha cà phê chuẩn mực của cà phê Italy. Độc đáo và thông minh. Máy pha cà phê espresso là tác phẩm nghệ thuật thực sự do người Italy sáng tạo ra.

Nguyên liệu pha cà phê espresso vẫn là cà phê hạt nguyên chất dùng cho các loại cà phê khác nhưng hạt cà phê thường được rang với độ chuẩn và kỹ thuật tốt hơn. Thường loại cà phê Arabica (Coffea arabica) có chất lượng cao được dùng làm cà phê espresso.

Để có 1 sản phẩm cà phê espresso ngon. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực, sự hiểu biết và kỹ năng. Phải cần dùng đến một máy pha cà phê espresso, cà phê được xay với độ mịn chuẩn; tỷ lệ cà phê pha và nhiệt độ pha cần phải chính xác. Thời gian chảy qua phải là 25 giây. Giữ sạch máy pha là một phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của ly cà phê nguyên chất.