Cappuccino (đọc như ca-pu-chi-nô) là một cách pha chế cà phê của Ý. Một cà phê cappuccino bao gồm ba phần đều nhau: cà phê espresso pha với một lượng nước gấp đôi, sữa nóng và sữa sủi bọt.

Nguyên liệu pha cà phê Cappuchino vẫn là cà phê hạt nguyên chất dùng cho các loại cà phê khác nhưng hạt cà phê thường được rang với độ chuẩn và kỹ thuật tốt hơn. Thường loại cà phê Arabica (Coffea arabica) có chất lượng cao được dùng làm cà phê cappuccino.

Để có 1 sản phẩm cà phê Cappuchino ngon. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn, nỗ lực, sự hiểu biết và kỹ năng. Phải cần dùng đến một máy pha cà phê espresso, cà phê được xay với độ mịn chuẩn; tỷ lệ cà phê pha và nhiệt độ pha cần phải chính xác. Thời gian chảy qua phải là 25 giây. Giữ sạch máy pha là một phần quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của ly cà phê nguyên chất.